verzekering

Transportverzekering: Wat moet je verzekeren en hoe?

Als je een vracht goederen van bron naar bestemming wilt vervoeren dan ben je vooral bezig met alle schakels te regelen. Of je besteedt het werk uit aan een ervaren forwarder die de meeste zaken voor je zal afhandelen. Daarbij is er een lijn van verantwoordelijkheid en risico. Ergens binnen het traject wordt dit overgedragen van de leverancier naar de afnemer. Dit kan al bij de fabriek zijn tot aan het moment van levering. Je hoopt dat alle schakels in het proces netjes verlopen, maar er kan altijd iets misgaan. Daarvoor sluit je een transportverzekering af. Dit roept wel vragen op; wat moet je verzekeren en wie moet deze verzekering afsluiten? Bij forwarding is niet iedere bestelling in het verleden vlekkeloos gearriveerd, daarom vinden we het belangrijk om andere e-commerce ondernemers informatie te geven over de transportverzekering. Als je specifieke vragen hebt schroom dan niet om contact op te nemen, we helpen je graag verder.

Een transportverzekering is een type verzekering dat te maken heeft met goederen die vervoerd worden. Deze verzekering dekt diverse onkosten wanneer er zaken niet volgens plan verlopen. Denk aan schade aan de goederen, bederf of diefstal, om maar enkele risico’s te noemen. Als het gaat om consumenten dan wordt met een transportverzekering doorgaans een reisverzekering bedoeld, deze verzekering heeft betrekking op persoonlijke eigendommen. Op deze pagina gaat het specifiek om transportverzekeringen voor zakelijke goederen.

Transportverzekering: Wat moet je verzekeren en hoe?

Verzekering van zeeschepen zal doorgaans op basis van Engelse polissen en voorwaarden worden afgesloten. Het Britse recht is van toepassing en de verzekering wordt doorgaans uitgegeven door Lloyd’s of London. Er wordt gebruik gemaakt van de Institute Time Clauses Hulls condities. Er zijn verschillende varianten van de ITCH waarbij de dekking grotendeels overeenkomstig is. Denk hierbij aan dekkingen als:

 1. Gevaren op zee
 2. Brand en explosies
 3. Diefstal op gewelddadige wijze
 4. Overboord werpen van lading
 5. Piraterij
 6. Aanvaring met zaken op het land
 7. Bliksem, aardbeving of vulkaanuitbarsting
 8. Ongevallen tijden laad werkzaamheden
 9. Gebreken of schade op het schip
 10. Nalatigheid van kapitein of personeel aan boord
 11. Muiterij van kapitein of personeel aan boord
 12. Ongeval met luchtvaartuig

 Het is mogelijk om aansprakelijkheid in de Engelse transportverzekering op te nemen door de clausule Collision Liability op te nemen in de polis. Het is tevens mogelijk om een Excess Liabilities polis af te sluiten. Daarnaast zijn er nog mee voorvallen waar je een verzekering voor kunt afsluiten. Zo kan het risico op oorlog worden verzekerd. Als er echter twee van de vijf grootmachten in een oorlogsconflict terechtkomen dan wordt de verzekering automatisch opgeschort. Deze landen zijn:

 • Verenigde Staten
 • Verenigd Koninkrijk
 • Rusland
 • China
 • Frankrijk

Transportverzekering: Wat moet je verzekeren en hoe?

Laten we beginnen met schepen die binnen Europa varen. Door heel Europa varen zo’n 13.000 schepen waarvan meer dan de helft in Nederland actief zijn. Deze nationaal opererende schepen vallen normaal gesproken onder de assurantiebeurs. Ook zijn er veel schepen verzekerd bij onderlinge verzekeraars. Hiervoor is een verzekering ontwikkeld genaamd Beurs Casco Polis 2006. Door binnenvaartschepen te verzekeren met deze NBCP is er sprake van een standaard. De voornaamste onderdelen van deze transportverzekering zijn aanvaring met de kade en andere schepen. Aansprakelijkheid is slechts ten dele verzekerd, het is mogelijk om dit uit te breiden met de Pargo-clausule. Dit is een volledige aansprakelijkheidsdekking.

Als je er niet zeker van bent welke partij verantwoordelijk is voor de vracht op ieder moment, controleer dan eerst welke incoterm van toepassing is. Je kunt dan duidelijk zien op welk moment de verantwoordelijkheid wordt overgedragen van de leverancier naar de afnemer. Als de goederen bijvoorbeeld onder FOB geleverd worden dan is de leverancier aansprakelijk tot het moment dat de vracht aan boord is. Vanaf dat moment zul je als ondernemer dus een transportverzekering moeten afsluiten voor het resterende deel van het transport. In Nederland wordt de NGBP 2006 (Nederlandse Beurs Goederen Polis 2006) hiervoor gebruikt, internationaal is dit de ICC (Institute Cargo Clauses).

Als er internationaal zeevracht wordt vervoerd dan zul je waarschijnlijk gebruik maken van de Institute Cargo Clauses. Er bestaan drie varianten van deze transportverzekering:

 A: Dit is de uitgebreidste dekking die overeenkomt met een all-risk dekking zoals we die in Nederland kennen. In dit geval wordt alle materiële schade of het verlies van de verzekerde zaken gedekt door de verzekering.

B: Dit is een meer beperkte dekking die overeenkomt met de evenementenclausule zoals deze in Nederland gehanteerd wordt. Deze verzekering biedt dekking voor zaken als brand, explosie, een aardbeving of vulkanische uitbarsting, aanvaring, kapseizen, ontsporen of verlies van goederen wegens diverse oorzaken.

C: Dit is de beperktste dekking. In dit geval maken dekking voor brand, explosie, zinken stranden wel deel uit van de dekking, maar niet alles wat onder type B valt. Bekijk nauwlettend de voorwaarden in de polis die je hebt afgesloten zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Transportverzekering: Wat moet je verzekeren en hoe?

In de meeste gevallen zal de vervoerder aansprakelijk worden gesteld als goederen tijdens het transport verloren gaan of beschadigd raken. Zo is dit opgenomen in de wetgeving. Het is waarschijnlijk dat de vervoerder de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De premie wordt berekend op basis van het bruto vrachtbedrag of het laadvermogen van een schip. Daarbij is sprake van een eigen risico. Controleer of de vervoerder in het bezit is van deze verzekering of vraag het na bij jouw forwarder.

 Ook als de vervoerder verzekeringen heeft afgesloten kan het zekerheid bieden om zelf ook een transportverzekering af te sluiten. De vervoerder zal namelijk betalen om financiële schade voor de vervoerder zoveel mogelijk te beperken. De maximale uitkering bij een voorval zijn lang niet altijd voldoende om als klanten uit de kosten te geraken. Als je zelf een verzekering voor je goederen hebt afgesloten is er meer zekerheid dat jouw financiële risico’s beperkt blijven.

Bij forwarding kun je niet spreken van A naar B omdat er meerdere tussenstappen zijn. Van A tot Z past meer bij de situatie. Zorg ervoor dat je voldoende verzekerd bent, je hoeft overigens niet iedere verzekering af te sluiten die er bestaat. De forwarder kan je hierin adviseren. Prijzen voor polissen kunnen uiteenlopen per aanbieder. Controleer bij internationaal goederenvervoer in welke landen de polis risico’s dekt en onder welke voorwaarden. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met Ecommerceforwarding.nl voor meer informatie.

Reactie plaatsen