4PL

Forwarding termen met uitleg

Een afkorting is heel efficiënt. Met slechts enkele letters kun je een boodschap overbrengen. Je moet dan wel weten waar die letters voor staan. Bij forwarding van goederen vliegen de afkortingen je om de oren, als buitenstaander is hier nauwelijks vat op te krijgen. Bij Ecommerceforwarding.nl houden we vooral van duidelijkheid en transparante communicatie. Daarom vind je op deze pagina een aantal afkortingen die je bij forwarding vaak zult tegenkomen, wat ze betekenen en welke afwegingen je moet maken. Als je nog vragen hebt over specifieke termen neem dan gerust contact met ons op. En als we het zelf niet weten dan zoeken we een forwarder die het antwoord wel heeft!

Forwarding termen met uitleg

Laten we rustig aan beginnen met twee afkortingen die je als e-commerce ondernemer vast al kent. Business-to-consumer (B2B) betekent dat je als bedrijf levert aan eindconsumenten, Business-to-business (B2B) staat voor leveringen door bedrijven aan andere bedrijven. Naast de schaalgrootte en bedragen die doorgaans gemoeid gaan met B2C en B2B moet je de verschillen in juridische status niet onderschatten. Met name binnen Europa hebben consumenten aanzienlijk meer rechten dan bedrijven. Denk aan de wettelijke zichttermijn, garantie op artikelen en strenge regels omtrent privacy en de verwerking van gegevens. Als je gebruik maakt van order fulfillment door Amazon of Bol en jouw vrachten vanuit het buitenland nooit in eigen handen krijgt, dan ben je nog steeds verantwoordelijk voor geleverde goederen.

Bij Third Party Logistics (3PL) maak je gebruik van een derde partij om diensten als distributie en opslagen uit te besteden. Bij Fourth Party logistics (4PL) wordt de gehele logistieke keten inclusief management uitbesteed. Als ondernemer heb je bij 4PL de minste betrokkenheid, let wel op de verantwoordelijkheden die je hebt. Iemand machtigen om goederen in te klaren betekent niet dat je hiermee geen aansprakelijkheid meer hebt. Een betrouwbare forwarder is dan ook van groot belang.

Dangerous Goods By Road

Je zou het niet zeggen maar ADR staat toch echt voor Dangerous Goods By Road ofwel het vervoer van gevaarlijke goederen via het wegennet. De afkorting komt van de Franse term “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” die in 2021 werd gewijzigd. Het betreft een vrij eenvoudige overeenkomst waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden gevaarlijke goederen internationaal vervoerd mogen worden. In Nederland is er de WVGS wat staat voor de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. DGR is de wetgeving voor gevaarlijke goederen.

Een planning verloopt niet altijd zoals gehoopt. ATD staat voor Actual Time of Departure, dit is de tijd waarop een vracht daadwerkelijk vertrekt van de oorspronkelijke locatie op weg naar de bestemming. ATA staat voor Actual Time of Arrival, dit is de datum en het tijdstip dat de vracht aankomt op de plaats van bestemming. Deze tijdstippen kunnen aanzienlijk afwijken van de geplande tijden, met name bij vervoer van bederfelijke goederen is dit een risico.

De ATD en ATA beschrijven de werkelijke situatie, ETA en ETD verwijzen naar de geplande data. ETA staat voor Estimated Time of Arrival en ETD staat voor Estimated Time of Departure. Zo kun je in de gaten houden of jouw vracht op tijd de haven verlaat en op de plaats van bestemming arriveert. Door ATD / ATA naast de ETA / ETD te leggen kun je na verloop van tijd steeds beter inschatten wanneer jouw goederen arriveren.

Tijd en locatie zijn belangrijke factoren in forwarding, dat mag duidelijk zijn. Currency Adjustment Factor (CAF) is een correctie berekening waarbij de verschillende valuta’s en wisselkoersen worden berekend. De Bunker Adjustment Factor (BAF) is een berekening om prijsverschillen in brandstof te bepalen. De initiële kosten kunnen daarmee later hoger uitpakken omdat er op een later tijdstip correcties worden doorgevoerd. Verder is er ook nog de dieseltoeslag die je onder de afkorting FSC kunt vinden.

Cost, Insurance and Freight (CIF)

De afkortingen Cost and Freight (CFR) en Cost, Insurance and Freight (CIF) mogen dan op elkaar lijken, het is die letter “I” waar je op moet letten. Bij CFR gaat het dus om de kosten en het risico voor de koper vanaf de aankomst in de haven waar de goederen gelost worden. Bij CIF gaat het om de kosten, verzekering en het risico voor de koper vanaf de aankomst in de haven. Het is van belang dat goederen die vanuit het buitenland geïmporteerd worden verzekerd zijn. Ga er nooit zomaar van uit dat een vracht verzekerd is, let op alle details.

Je denkt een goedkope vervoerder te hebben gevonden en dan blijkt dat er achteraf nog kosten bijkomen. Dit gebeurt regelmatig bij startende importeurs die bijvoorbeeld niet het verschil weten tussen Free Along Ship (FAS) en Free Carrier (FCA). Bij FAS komen de kosten en het risico voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen met de kraan op het zeeschip worden geladen. Bij FCA komen de kosten en het risico voor rekening van de koper vanaf het moment dat ze geladen worden in de trailer of container. Er zijn diverse flowcharts online te vinden waarin de risico-overdracht van verkoper naar koper plaatsvindt, die kunnen duidelijkheid verschaffen. Nog een stap verder is Free On Board (FOB), dan komen de kosten en het risico op conto van de koper als de goederen eenmaal aan boord staan.

Bij Delivered At Terminal (DAT) wordt de vracht franco geleverd op de terminal van de bestemming. Bij Delivery Duty Paid (DDP) gaat het om een franco levering inclusief rechten zoals overeengekomen op de plaats van bestemming. Let bij vrachten altijd op de kosten tot aan een bepaald punt. Zijn de inklaringskosten inbegrepen of niet? Die laatste schakels in de keten kunnen flink in de papieren lopen.

Dit is een afkorting die je als e-commerce ondernemer wel bekend zal voorkomen. Het European Article Numbering systeem staat voor een unieke Europese code voor een artikel. Daarmee kun je bijvoorbeeld artikelen toevoegen aan Bol.com of Google Shopping. Voor algemeen verkrijgbare artikelen zal reeds een EAN-code bestaan, voor eigen producten zul je een unieke EAN-code moeten registreren. Er zijn bedrijven die goedkoop EAN-codes verstrekken, maar die blijken niet altijd uniek te zijn. Zo is het mogelijk dat er meerdere artikelen met dezelfde EAN-code bestaan.

Forwarding termen met uitleg

Als een container helemaal gevuld is met jouw goederen dan spreekt men van Full Container Load (FCL). Als een vrachtwagen volgeladen is dan heet dit Full Truck Load (FTL). Bij inklaring van een eigen container of vrachtwagen kan dit een voordeel zijn. Als het een gedeelde vracht betreft dan kunnen goederen van een andere koper ervoor zorgen dat jouw vracht later ingeklaard wordt of soms zelfs helemaal niet zal arriveren. Bij Less than Container Load (LCL) is er sprake van een vracht die minder dan 1 container inneemt. Het spreekt voor zich dat iedere centimeter vrije ruimte geld kost.

Bij zeevrachten staat POL voor Port Of Loading, dit is de laadhaven waar de vracht aan boord gaat. POD staat voor Port Of Discharge, dit is de loshaven waar de vracht weer van boord wordt gelost. De identificatiecode van het schip zal hetzelfde zijn. De vertrek- en aankomsttijden kunnen afwijken van het moment dat een vracht de haven verlaat of aankomt. Iedere haven heeft een unieke afkorting zodat je weet waar een vracht vandaan komt en waar deze naartoe gaat.

Hoe bepaal je kwaliteit? Alleen wettelijke bepalingen en zelfs contracten kunnen tekortschieten. In een Service Level Agreement (SLA) worden alle zaken vastgelegd die leverancier en afnemer overeenkomen op het gebied van kwaliteit en service. Denk hierbij bijvoorbeeld aan levertijden of de staat waarin de goederen geleverd worden. SLA’s worden met name gebruikt in de IT-sector waarbij andere kwaliteitsmaatstaven lastig vast te leggen zijn. Denk aan de uptime van een computer server. Daaraan gekoppeld: Een mondelinge bevestiging dat je goederen geleverd zijn is niet voldoende. Daarom is er de Proof Of Delivery (POD), een bevestiging met handtekening dat de goederen geleverd zijn.

Dit is een belangrijke afkorting die eigenlijk alles omvat van wat hierboven is besproken. SCM staat namelijk voor Supply Chain Management. Dit staat voor de stroom van goederen en diensten vanaf de opslag en transport van grondstoffen naar de productie tot aan het eindproduct. Dit product moet weer geleverd worden bij de inkoper en uiteindelijk bij de klant. Een forwarder kan dit management voor je uitvoeren.

Dit zijn nog lang niet alle afkortingen die betrekking hebben op logistiek, er zijn ook nog volop termen waar niet eens een afkorting voor bestaat. Als je nog vragen hebt over de specifieke inhoud van bepaalde termen, of als je op zoek bent naar een betrouwbare partij die het voor je regelt, neem dan contact op met het team van Ecommerceforwarding.nl. We helpen jou én je goederen graag verder!


Reactie plaatsen